Wsparcie wychowawcze

Każdy rodzic zmagający się z problemami wychowawczymi zawsze może skorzystać z bezpłatnej pomocy pedagoga Klubu. Daria Świątkowska, która specjalizuje się w doradztwie psychologiczno - pedagogicznym, skutecznie angażuje się w pomoc zarówno rodzicom, jak i dzieciom oraz młodzieży.

Każdy z nas pragnie być akceptowany. Nasz Klub stara się oferować dziecku życie w takim środowisku, które sprzyja  jego prawidłowemu i naturalnemu rozwojowi. Naszym priorytetem jest ochrona dzieci i młodzieży przed angażowaniem się w zachowania problemowe.
Rodzice zapisując swoje dzieci do naszego Klubu zdają sobie sprawę, że nasze działania profilaktyczne na rzecz wsparcia dzieci i młodzieży skutecznie równoważą lub redukują działania czynników ryzyka. Dlatego tak chętnie wspierają  nasze autorskie programy i sami biorą w nich udział.
Naturalnym procesem między dzieciństwem a autonomią dziecka jest wejście w świat zachowań problemowych. Są one nieodłącznym elementem życia młodego człowieka.  Nie jesteśmy w stanie w stu procentach im zapobiec. Dlatego wsparcie i umacnianie  więzi z rodziną, szkołą, rówieśnikami, powinno w rezultacie przynosić młodemu człowiekowi doświadczenia zrozumienia, akceptacji, a także satysfakcji. Wychowywanie dzieci i młodzieży powinno być wspierane programem profilaktycznym. Ściśle współpracując z rodzicami naszych wychowanków dążymy do wspomagania dziecka w radzeniu sobie z własnymi trudnościami.
Z najnowszych badań wynika,  że około 10 - 25 % dzieci w wieku 3-9 lat wykazuje deficyty umiejętności psychologicznych i społecznych, przejawia zachowania problemowe.
Do zachowań stanowiących wyzwania dla dziecka i jego opiekunów można zaliczyć m. in.:

 • krzyk, płacz, rzucanie się na podłogę
 • przeszkadzanie innym dzieciom w zabawie
 • wędrowanie bez celu po sali
 • izolowanie się, samotne zabawy
 • gryzienie, bicie rówieśników, używanie siły fizycznej
 • zabieranie, niszczenie zabawek
 • bicie, kopanie dorosłych opiekunów
 • odmowa wykonywania poleceń
 • stereotypowe zachowania
 • używanie wulgaryzmów
 • kłamstwa
 • dokuczanie
 • brak współpracy
 • brak samoobsługi

MŁODZIEŻ 

W okresie dojrzewania młodzież znajduje się często w tzw. okresie eksperymentalnym. Głównymi zachowaniami problemowymi są przemoc, wykroczenia, używanie substancji psychoaktywnych oraz problemy szkolne. W trakcie najbardziej burzliwego okresu w życiu nastolatków, staramy się ukierunkować ich niespożytą energię na sport oraz wolontariat.

INTEGRACJA OSÓB (NIE)PEŁNOSPRAWNYCH

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych wśród dzieci i młodzieży wymagają dużej kultury otoczenia. Nikt z nas nie chce czuć się napiętnowany. Nasi członkowie nawet jako niepełnosprawni mogą zintegrować się w przyjaznym im środowisku sportowców, którzy otoczą ich życzliwą przyjaźnią. Wszyscy wspólnymi siłami w sposób naturalny umacniamy normy i zachowania prospołeczne.
Tak więc środowisko sportowe Klubu jest w stanie obdarzać zrozumieniem i szacunkiem nie tylko osoby niepełnosprawne, ale także rodziców realizujących uciążliwe programy rehabilitacyjne. Samozaparcie rodziców oraz dzieci niepełnosprawnych znajdzie z pewnością zrozumienie i szacunek właśnie u tych sportowców, którzy rozumieją i doceniają wartość ciężkiej pracy, żeby osiągnąć pożądane efekty.
Tradycje wschodnie pokonywania słabości poprzez systematyczny wysiłek pomogą wszystkim odnaleźć tak cenną wolę walki z przeciwnościami życiowymi.
Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub rodzicem poszukującym miejsca wsparcia dla swojej niepełnosprawnej pociechy, skontaktuj się z nami.

Zamknij

Strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia przeglądaki.